vineri, 31 iulie 2009

Yasushi Inoue, Puşca de vânătoare


O carte mică, compusă din vorbe mari... În spiritul culturii japoneze, Yasushi Ionue cuprinde în câteva pagini un întreg univers de gânduri şi frământări, care îşi conservă savoarea în timp, precum esenţele tari.
Iar când vânătoarea devine pretext pentru a scrie despre iubire, tragicul preia comanda. În vânătoarea iubirii, rolurile se schimbă: vânătorul devine vânat, căci nu poţi fi iubit fără să iubeşti...


Din carte:
Treptat ai devenit tot mai rece faţă de mine, precum se răceşte încet, dar sigur, fierul înroşit. Şi pentru că şi eu m-am comportat la fel, ai devenit tot mai îngheţat şi, cum vezi, am ajuns o minunată familie glacială. Atât de rece, încât fiecare din noi are impresia că i-au înţepenit pleoapele.

Când, la sfârşitul vieţii, o femeie întoarce liniştită faţa spre moarte, Cerul îi va dărui pacea veşnică dacă a gustat fericirea de a fi fost iubită? Ori va avea pace acea femeie care, fără să fi fost foarte fericită, paote spune că a iubit cu inima fierbinte?

Mihail Drumeş, Elevul Dima dintr-a VII-a


Adolescenţa este vârsta tuturor chemărilor, vârsta visurilor celor mai îndrăzneţe, dar aripile ei te pot duce uneori spre zări primejdioase.... Mihail Drumeş captează, în această carte, întreg freamătul vieţii adolescentine, oferind o lectură plăcută la orice vârstă. Cititorii mai tineri îşi vor regăsi preocupările, trăirile, sentimentele; cei mai puţin tineri pot retrăi cu nostalgie anii trecuţi.

Din carte:
Nu trebuie să dispreţuişti noaptea. În umbra ei s-au zămislit cele mai de seamă fapte şi cuceriri ale minţii. Întunericul a dat cel mai mare preţ luminii.

Şi, îmbrăţişaţi, făcând împreună o singură fiinţă, vorbim un grai nou, fără vorbe, pe care numai acum l-am învăţat. O fi limba fericirii?


Visul nostru de dragoste s-a veştejit ca o floarea peste care au trecut atâtea toamne. Să-l culcăm undeva, într-un ungher tăinuit al sufletului, ca să doarmă adânc, să nu se mai trezească niciodată, căci ne-ar durea... ne-ar durea!...

sâmbătă, 11 iulie 2009

Garabet Ibrăileanu, Adela


Romanul iubirii nespuse, dar împărtăşite în taină... Timpul se arată duşmanul omului în căutarea iubirii, căci nu poate lega două suflete născute la 20 de ani diferenţă. Drama personajelor se consumă într-un decor romantic desăvârşit, de sfârşit de secol XIX, reflectând veleităţile descriptive ale autorului.
Ediţia 2009 a cărţii, apărută sub îngrijirea Erc Press, lasă însă de dorit din punct de vedere editorial, conţinând inadmisibil de multe greşeli de corectură, care îngreunează lectura.Din carte:
Nu vreau să ţină la calităţile mele, ci, fără niciun discernământ, la mine! Te iubesc fiindcă eşti bun;Te iubesc fiindcă eşti inteligent; Te iubesc fiindcă eşti frumos; Te iubesc fiindcă... înseamnă că Te este iubit nu pentru el, ci condiţionat, din anumite cauze. O iubire provocată de cauze conştiente, de calităţi pentru care dicţionarul are cuvinte, de însuşiri externe; o iubire acordată ca un premiu pentru calităţi estetice, morale şi intelectuale, o iubire pe care o poţi justifica nu este iubire.


Vremea face gol în jurul nostru, ne omoară fiinţele scumpe, ne îmbătrâneşte şi ne duce la moarte.

Ionel Teodoreanu, Lorelei


O poveste de dragoste şoptită de parfumul florilor de tei, care se stinge uşor, odată cu timpul. E trist să descoperi cum frenezia tinereţii poate ucide sentimente şi cât de mic e pasul între iubire şi uitare sau între viaţă şi moarte.
Dar stilul inegalabil al lui Ionel Teodoreanu picură măreţie chiar şi asupra morţii.


Din carte:
Oraşele apar sufletului numai prin scriitorii lor altminteri rămân pe pământ, ca şi pe hartă, dincolo de suflet, în sicriul geografic,


Tăcerea: condiţia calităţii feminine, izvorul misterului.