duminică, 8 noiembrie 2015

Herman Hesse, Lupul de stepă

O carte despre condiția umană, în toată complexitatea și echivocul ei...
O carte "grea", nu atât ca lectură, cât mai degrabă ca mesaj și semnificație. Lectura cărții, neconfortabilă pe alocuri, îți oferă revelații șocante, dar memorabile, privind dualitatea sau chiar multiplicitatea sufletului uman, care se poate divide în foarte multe "euri" contradictorii, reprezentând atât dumnezeiescul, cât și diabolicul.
Titlul cărții este, cred, o metaforă a instabilității sufletești, a pendulării haotice între aceste "euri", sursă a nefericirii umane.


Din carte:
"În toți acești oameni sălășluiesc laolaltă, într-o îmbinare dușmănoasă și haotică (...), câte două suflete, câte două ființe, dumnezeiescul și diabolicul, sângele mamei și cel al tatălui, capacitatea de a fi fericiți și aceea de a suferi".

"Asta este arta vieții. (...) dumneavostră înșivă puteți să vă modelați și să vă înviorați, să vă complicați și îmbogățiți jocul vieții după plac, pentru că el se află în mâinile dumneavoastră".

"Într-o bună zi voi juca mai bine acest joc cu figuri. Într-o bună zi voi învăța să râd".